Nawigacja

Kadra Pedagogiczna

mgr Zdzisława Flens – dyrektor przedszkola, nauczyciel dyplomowany.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze – kierunek pedagogika w zakresie nauczanie początkowe wychowanie przedszkolne. Studia podyplomowe: Logopedia – WSPiA Poznań; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Gorzów Wlkp. – edukacja zintegrowana z terapią pedagogiczną: kurs kwalifikacyjny – zarządzanie oświatą: Uniwersytet Zielonogórski – edukacja elementarna.

Nauczyciele

mgr Halina Hibner – nauczyciel mianowany

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze – kierunek pedagogika w zakresie nauczanie początkowe wychowanie przedszkolne. Studia podyplomowe: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Gorzów Wlkp. – edukacja zintegrowana z terapią pedagogiczną, , Uniwersytet Zielonogórski – edukacja elementarna.

mgr Iwona Estrich – nauczyciel mianowany

Uniwersytet Zielonogórski  w Zielonej Górze – kierunek pedagogika w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Centrum Doskonalenia Nauczycieli Gorzów Wlkp. Kurs Kwalifikacyjny – Terapia Pedagogiczna

mgr Izabela  Estrich – nauczyciel mianowany

Uniwersytet Zielonogórski  w Zielonej Górze – kierunek pedagogika w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.  Kurs kwalifikacyjny  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Gorzów Wlkp.- oligofrenopedagogika.

mgr Natalia Omelańczuk Głąbała – nauczyciel kontraktowy

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – kierunek pedagogika w zakresie psychopedagogika. Studia podyplomowe: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Gorzów Wlkp. – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Agata Tarasiewicz  – nauczyciel kontraktowy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Gorzów Wlkp. –  kierunek pedagogika w zakresie pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, specjalność dodatkowa pedagogika wczesnoszkolna, specjalizacja nauczycielska.

Alicja Frankowska – nauczyciel kontraktowy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Gorzów Wlkp. – kierunek Pedagogika w specjalności Pedagogika wczesnoszkolna, specjalność dodatkowa: Pedagogika przedszkolna –  licencjat

mgr Katarzyna Knoppe – nauczyciel stażysta

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Gorzów Wlkp. –  Pedagogika specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
Studia Podyplomowe pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

mgr Anna Kopyść– nauczyciel dyplomowany, katecheta

mgr Anna Sewruk – nauczyciel kontraktowy j. angielskiego

Pracownicy administracji i obsługi

Renata Malinowska – główna księgowy

Bogumiła Kmieciak –  księgowy

Anita Oszmian – pomoc nauczyciela

Paulina Żagiel – pomoc nauczyciela

Maria Kuberska – Intendent

Ewa Środecka – szef kuchni

Wiesława Buda –  woźna oddziałowa

Krystyna Hibner – woźna oddziałowa

Elżbieta Kowalczyk – woźna oddziałowa

Joanna Presz – woźna oddziałowa

Jerzy Kopeć – pracownik gospodarczy