Nawigacja

Rada Rodziców roku szkolnym 2017/2018

rachunek Rady Rodziców nr: 72 8367 0000 0052 1941 5000 0001

PREZYDIUM

1. Przewodniczaca Rady Rodziców - Ewelina Gogoc

2. z-ca przewodniczacego - Wioletta Wróblewska

3. Skarbnik - Justyna Rusiniak

4. Sekretarz - Justyna Szczerbak

Skład Rad Oddziałowych:

GRUPY

Muchomorki

Biedronki

Skrzaty

Motylki

Misie

 Beata Cieslak

 Jowita Mikołajczak

 Justyna Szczerbak

 Justyna Rusiniak

 Agnieszka Okińczyc

 Ewelina Silwończyk

 Marlena Szybista

 Ewelina Gogoc

 Agnieszka Góra

 Anita Oszmian

 Agnieszka Krzystyniak

 Joanna Wrona

 Izabela Nowodworska

 Wioletta Wróblewska